www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > คอร์สอ๊อฟไลน์ > การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องรู้หรือไม่ ของผู้นำเข้า ส่งออก
คูปอง
ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด
ใช้คูปอง
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องรู้หรือไม่ ของผู้นำเข้า ส่งออก
คอร์สนี้่เปิดการสอนแบบ Classroom ใช้เวลาเรียน 2 วันคอร์สนี้เหมาะทั้่งผู้นำเข้า และส่งออก ซึ่งจะต้องมีความรู้ทั้ง 2 ด้านเพราะผู้นำเข้าเองก็อาจจะมีการส่งออกสินค้า เช่น การขายสินค้ามือ 2 เช่นเครื่องจักรที่ใช้แล้วให้กับประเทศที่สนใจ แล้วทำการนำเข้าเครืืืองจักรใหม่มาทดแทน หรือผู้ส่งออกเอง ก็อาจต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ดั้งนั้นเมื่อมีความรู้ทั้งสอนด้าน จะสามารถเจรจากับคู่ค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น และอาจเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจคัวเองได้มากขึ้นในอนาคต
เรียงตาม
คอร์สนี้่เปิดการสอนแบบ Classroom ใช้เวลาเรียน 2 วันคอร์สนี้เหมาะทั้่งผู้นำเข้า และส่งออก ซึ่งจะต้องมีความรู้ทั้ง 2 ด้านเพราะผู้นำเข้าเองก็อาจจะมีการส่งออกสินค้า เช่น การขายสินค้ามือ 2 เช่นเครื่องจักรที่ใช้แล้วให้กับประเทศที่สนใจ แล้วทำการนำเข้าเครืืืองจักรใหม่มาทดแทน หรือผู้ส่งออกเอง ก็อาจต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ดั้งนั้นเมื่อมีความรู้ทั้งสอนด้าน จะสามารถเจรจากับคู่ค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น และอาจเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจคัวเองได้มากขึ้นในอนาคต
5,900.00 ฿
You've viewed 1 of 1 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.