www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > คอร์สอ๊อฟไลน์ > เข้าใจการขนส่งสินค้านำเข้า ลดต้นทุนได้อย่างไร ( Import Transport)
แสดงรายการสินค้าตาม..
คูปอง
ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด
ใช้คูปอง
เข้าใจการขนส่งสินค้านำเข้า ลดต้นทุนได้อย่างไร ( Import Transport)
คอร์สนี้่เป็นการเรียนแบบ Classroom เจอผู้สอนและสามารถถามได้ทันทีเมื่อเรียนแล้วเกิดคำถามซึ่งผู้สอนจะตอบคำถามให้เคลียร์กับความสงสัยทันที เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจนำเข้าสินค้ามาขายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถหาผู้ขายได้โดยง่ายจาก เว็ปไซด์ B2B ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นเปิดบริษัท ลวทะเบียนเป้นผู้นำเข้า สินค้ากับศุลกากร เรื่องเอกสารนำเข้า พิธีการศุลกากรขาเข้า การเลือกเทอมการขนส่งสินค้า (INCOTMER) ที่ไม่ใเสียเปรียบผู้ขาย และวิธีการโอนเงินค้าสินค้าที่เปลอดภัย / การประกันภัยสินค้า / การคำนวณต้นทุนขนส่งทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน / การคิดต้นทุนสินค้า และช่องทางการขายสินค้า เรียกได้ว่าแนะนำตั้งต้นจนถึงขั้นตอนการนำสินค้าไปขายกันเลยทีเดียว
เรียงตาม
เข้าใจการขนส่งสินค้านำเข้า ลดต้นทุนได้อย่างไร ( Import Transport) คอร์สนี้่เป็นการเรียนแบบ Classroom เจอผู้สอนและสามารถถามได้ทันทีเมื่อเรียนแล้วเกิดคำถามซึ่งผู้สอนจะตอบคำถามให้เคลียร์กับความสงสัยทันที เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจนำเข้าสินค้ามาขายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถหาผู้ขายได้โดยง่ายจาก เว็ปไซด์ B2B ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นเปิดบริษัท ลวทะเบียนเป้นผู้นำเข้า สินค้ากับศุลกากร เรื่องเอกสารนำเข้า พิธีการศุลกากรขาเข้า การเลือกเทอมการขนส่งสินค้า (INCOTMER) ที่ไม่ใเสียเปรียบผู้ขาย และวิธีการโอนเงินค้าสินค้าที่เปลอดภัย / การประกันภัยสินค้า / การคำนวณต้นทุนขนส่งทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน / การคิดต้นทุนสินค้า และช่องทางการขายสินค้า เรียกได้ว่าแนะนำตั้งต้นจนถึงขั้นตอนการนำสินค้าไปขายกันเลยทีเดียว
3,900.00 ฿
You've viewed 1 of 1 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.