www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > คอร์สอ๊อฟไลน์
คูปอง
ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด
ใช้คูปอง
คอร์สอ๊อฟไลน์
ผู้ต้องการทำงานในบริษัท ส่งออก ต้องมีความรู้ทั้งเรืืองเอกสาร ส่งออก ขั้นตอนการส่งออก วิธีการขนส่งสินค้า การรับเงินค่าสินค้า ทำให้ท่านมีโอกาส ได้งาน หรือมีความก้าวหน้า หรือปรับเงินเดือน ดังนั้นมีความรู้จะทำให้มีโอกาสมากขึ้น และ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจส่งออกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้เพื่อทำให้บริษัท สามารถเจรจาการค้ากับผู้ซื้อได้โดยไม่เสี่ยเปรียบ
All Categories
รู้วิธีการขนส่งไปต่างประเทศ ค้าขายสำเร็จและรวดเร็ว (Export Transport)
ใหม่
คอร์สนี้่เปิดการสอนแบบ Classroom ใช้เวลาเรียน 1 วัน สำหรับทุกคนที่สนใจส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถหาผู้ซื้อหรือผู้สนใจิสนค้านั้นสามารถทำได้โดยง่ายจาก เว็ปไซด์ B2B ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นเปิดบริษัท ลวทะเบียนเป้นผู้ส่งออกสินค้ากับศุลกากร เรื่องการเตรียมเอกสารส่งออก / พิธีการศุลกากรสำหรับส่งออก ข้อตกลงการขนส่งสินค้า (INCOTMER) ซึ่งจำเป็นต้องรู้อย่างมากเพื่อสามารถตกลงเจรจากับผู้ซื้อได้ทันที่ว่าจะใช้เงื่อนไขแบบไหนที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย และวิธีการรับโอนเงินอย่างปลอดภัย / การประกันภัยสินค้า / การคำนวณต้นทุนขนส่งทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน / การคิดต้นทุนสินค้า และช่องทางการหาผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศเรียกได้ว่าแนะนำตั้งต้นจนถึงการหาตลาดเพื่อขายสินค้ากัยเลยที่เดียว การเรียนจะเป็นแบบการเรียนที่ให้ถามได้ตลอดเวลา จะเคลียร์ให้กับทุกคำถามที่ส่งสัยเกี่ยวการขนส่งสินค้า และการส่งออกสินค้า ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
3,900.00 ฿
เลือกผู้ขาย สั่งซื้อ และนำเข้าเป็น ธุรกิจเติบโต ทำอย่างไร
ใหม่
เลือกผู้ขาย สั่งซื้อ และนำเข้าเป็น ธุรกิจเติบโต ทำอย่างไร คอร์สนี้เป็นการเรียนแบบ Classroom 1 วัน ที่เรียนเกี่ยวกับวิธีการหาผู้ขายสินค้า หรือ Supplier การเจราจาต่อรองต่างๆ และความรู้เกี่ยวการนำเข้าสินค้า ทั้งเอกสารนำเข้าสินค้า การขนส่งที่เหมาะสมที่ต้องเลือกเพื่อให้ต้นทุนราคาสินค้าไม่สูง จะทำให้มีกำไรจากการขายมากขึ้น เป็นการเรียนแบบถามตอบเคลียร์ให้เข้าใจกับสิ่งที่ต้องการอยากทราบในหัวข้อที่เรียนต่างๆ หลังจากเรียนแล้วสามารถเริ่มต้นหาสินค้าและนำเข้ามาขายได้ทันที เหมาะสำหรับทุกท่านที่สามารถจัดเวลาเข้าเรียนได้และต้องการเรียนแบบสามารถถามได้ทันที
4,900.00 ฿
เข้าใจการขนส่งสินค้านำเข้า ลดต้นทุนได้อย่างไร ( Import Transport)
ใหม่
เข้าใจการขนส่งสินค้านำเข้า ลดต้นทุนได้อย่างไร ( Import Transport) คอร์สนี้่เป็นการเรียนแบบ Classroom เจอผู้สอนและสามารถถามได้ทันทีเมื่อเรียนแล้วเกิดคำถามซึ่งผู้สอนจะตอบคำถามให้เคลียร์กับความสงสัยทันที เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจนำเข้าสินค้ามาขายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถหาผู้ขายได้โดยง่ายจาก เว็ปไซด์ B2B ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นเปิดบริษัท ลวทะเบียนเป้นผู้นำเข้า สินค้ากับศุลกากร เรื่องเอกสารนำเข้า พิธีการศุลกากรขาเข้า การเลือกเทอมการขนส่งสินค้า (INCOTMER) ที่ไม่ใเสียเปรียบผู้ขาย และวิธีการโอนเงินค้าสินค้าที่เปลอดภัย / การประกันภัยสินค้า / การคำนวณต้นทุนขนส่งทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน / การคิดต้นทุนสินค้า และช่องทางการขายสินค้า เรียกได้ว่าแนะนำตั้งต้นจนถึงขั้นตอนการนำสินค้าไปขายกันเลยทีเดียว
3,900.00 ฿
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องรู้หรือไม่ ของผู้นำเข้า ส่งออก
ใหม่
คอร์สนี้่เปิดการสอนแบบ Classroom ใช้เวลาเรียน 2 วันคอร์สนี้เหมาะทั้่งผู้นำเข้า และส่งออก ซึ่งจะต้องมีความรู้ทั้ง 2 ด้านเพราะผู้นำเข้าเองก็อาจจะมีการส่งออกสินค้า เช่น การขายสินค้ามือ 2 เช่นเครื่องจักรที่ใช้แล้วให้กับประเทศที่สนใจ แล้วทำการนำเข้าเครืืืองจักรใหม่มาทดแทน หรือผู้ส่งออกเอง ก็อาจต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ดั้งนั้นเมื่อมีความรู้ทั้งสอนด้าน จะสามารถเจรจากับคู่ค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น และอาจเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจคัวเองได้มากขึ้นในอนาคต
5,900.00 ฿
ธุรกิจส่งออก ทุกคนทำได้ มีโอกาส รวย
ใหม่
คอร์สสำหรับผู้ต้องเรียนแบบเจอผู้สอนในแบบ Classroom ซึ่งจะเรียนกบัผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจธุรกิจส่งออก ท่ี่สามารถได้รู้จักกันและสร้าง Connection กันในชั้นเรียนได้ อาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันในวันข้างหน้า คอร์สนี้จะสอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับการเป็นผู้ส่งออกรายใหม่ / การหาตลาดส่งออก / การตั้งราคาสินค้า / การเจราจาต่อรอง/ การเลือกวิธีการขนส่งสินค้า / ความรู้ในการขนส่งสินค้า / ช่องทางการตลาดออนไลน์ เมื่อเรียนจบสามารถเริ่มต้นได้ทันที
4,900.00 ฿
รวยได้ด้วยธุรกิจนำเข้าสินค้า ออนไลน์
ใหม่
เป็นคอร์สที่เรียนแบบ Classroom 1 วัน ร่วมกับเพื่อนๆที่สนใจธุรกิจนำเข้าสินค้าแบบออนไลน์ ทำให้มีเพื่อนที่สามารถแลกประสบการณ์กัน สร้าง Connection ต่อกัน ในคอร์นี้จะแนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้า / วิธีการหาสินค้าจาก Supplier / การขนส่งสินค้า / วิธีคำนวณต้นทุนขนส่ง และ ต้นทุนสินค้า / เรียนรู้เทอมขนส่งสินค้า (Incoterm) เพื่อใช้ในการเจรจากับ Supplier คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจนำเข้าสินค้า และ ทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้แบบออนไลน์
4,900.00 ฿
วิธีหาผู้ซื้อเพื่อขายสินค้าไปต่างประเทศ และขนส่งอย่างไร ให้ได้กำไรมากขึ้น
ใหม่
เป็นคอร์สที่เรียนแบบ Classroom 1 วัน ร่วมกับเพื่อนๆที่สนใจธุรกิจส่งออกสินค้าไปขายต่างปะรเทศ ทำให้มีเพื่อนที่สามารถแลกประสบการณ์กัน สร้าง Connection ต่อกัน ในคอร์นี้จะแนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก / วิธีการหาตลาดต่างประเทศ / การขนส่งสินค้า / วิธีคำนวณต้นทุนขนส่ง และ ต้นทุนสินค้า / เรียนรู้เทอมขนส่งสินค้า (Incoterm) เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้ที่จะซื้อสินค้า คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ โดยจะมีสินค้าเป็นของตัวเอง หรือให้โรงงานผลิิตแบบ OEM เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วส่งออก และ ทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้จากการทำธุรกิจส่งออก
4,900.00 ฿
รวยได้ด้วยธุรกิจส่งออก ออนไลน์
ใหม่
เป็นคอร์สที่เรียนแบบ Classroom 1 วัน ร่วมกับเพื่อนๆที่สนใจธุรกิจส่งออกออนไลน์ ทำให้มีเพื่อนที่สามารถแลกประสบการณ์กัน สร้าง Connection ต่อกัน ในคอร์นี้จะแนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก / วิธีการหาตลาดต่างประเทศ / การขนส่งสินค้า / วิธีคำนวณต้นทุนขนส่ง และ ต้นทุนสินค้า / เรียนรู้เทอมขนส่งสินค้า (Incoterm) เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้ที่จะซื้อสินค้า คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจส่งออกสินค้า และ ทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้แบบออนไลน์
4,900.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.