www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > บริการต่างๆ > พนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ (Export Sale)
คูปอง
ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด
ใช้คูปอง
พนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ (Export Sale)
เป็นตัวแทนบริษัท ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ เพื่อเสนอขายสินค้า / ติดต่อประสานงานกับ ผู้ซื้อหรือผู้สนใจสินค้าในต่างประเทศ เจรจาขายสินค้า / เจรจาต่อรอง เทอมการขนส่งสินค้า (INCOTERM) และเทอมในการรับโอนเงินในวิธีที่เหมาะสม ไม่ให้เสียเปรียบผู้ซื้่อ
เรียงตาม
เป็นตัวแทนบริษัท ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ เพื่อเสนอขายสินค้า / ติดต่อประสานงานกับ ผู้ซื้อหรือผู้สนใจสินค้าในต่างประเทศ เจรจาขายสินค้า / เจรจาต่อรอง เทอมการขนส่งสินค้า (INCOTERM) และเทอมในการรับโอนเงินในวิธีที่เหมาะสม ไม่ให้เสียเปรียบผู้ซื้่อ
20,000.00 ฿
15,000.00 ฿
Sale
25%
You've viewed 1 of 1 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.