www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้า ส่งออก และนำเข้า ส่งออกสินค้าด้วยตัวเอง มา 26 ปี จึงนำประสบการณ์ที่มีทำเป็นคอร์สที่มีทั้งสอนแบบออนไลน์ และ อ๊อฟไลน์ / แบบกลุ่มในห้องเรียน / สอนแบบส่วนตัว เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความราบรื่น ประหยัดต้นทุน และมีแนวทางในการเจรจรต่อรองขายสินค้า หรือซื้อสินค้าและสมารถเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับระยะเวลา ราคา และพอใจทั้งในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย

มีบริการที่ครบวงจรที่ ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถเลือกใช้บริการได้ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทและเหมาะสมกับในยุคปัจจุบันที่บริษัทขนาดเล็กๆหรือขนาดกลางจะไม่เสียเปรียบอีกต่อไป ประกอบกับยุดออนไลน์ สามารถทำงานและติดตามงานได้ตลอดเวลา

ช่องทางในการเรียน มีทั้งเรียนแบบ ออนไลน์ / อ๊อฟไลน์ / แบบกลุ่ม Classroom และแบบตัวต่อตัว (Private)

มีบริการ Outsource ให้กับบริษัท นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการ มีทีมงานมืออาชีพในการในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ครบวงจร 

เรื่องธุรกิจ นำเข้า ส่งออก บอกเรา!!!!

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.