www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
Overseas Purchasing Officer (จัดซื้อต่างประเทศ)
Wish List
บริการเป็นตัวแทนให้บริษัทนำเข้าสินค้า ทำการจัดซื้อและการส่งมอบสินค้า เปรียบเทียบราคาทั้งราคาสินค้า จำนวน คุฦณภาพ และราคาค่าขนส่ง เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุด จัดหาและประสานงานกับบริษัทขนส่งสินค้า / ดูแลเรื่องเอกสารนำเข้าสินค้า และตรวจสอบพิกัดสินค้าให้ถูกต้องตามรายการสินค้าที่สั่งซื้อ / ประสานงสนกับ Customs Broker
Sale 34%
12,000.00 ฿ 8,000.00 ฿
เลือกจำนวน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.