www.tiktok.com/@importexport_purchase
×
ครบเครื่องเรื่องนำเข้า ส่งออก บอกเรา จบในที่เดียว
นำเข้า ส่งออก เองได้ไม่ยาก เพียงเรียนรู้และลงมือทำ กับคอร์สของเรา ที่มีทั้ง คอร์สออนไลน์ / อ๊อฟไลน์ / ส่วนตัว / เรียนเป็นกลุ่มที่บริษัทของท่าน
พันธมิตรของเรา
ยินดีต้อนรับสู่ IMPORT & EXPORT LEARNING AND SEVICE

ยินดีที่มาเยี่ยมเยี่ยนเรา เราเข้าใจทั้งผู้นำเข้า ส่งออก ที่่ต้องการให้ราคาขนส่งสินค้ามีต้นทุนไม่สูง เพราะมีผลต่อราคาสินค้า และปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ที่จะเข้าไหปเริ่มงานในบริษัทนำเข้าส่งออก เราจึงจัดทำคอร์ส นำเข้า ส่งออก ที่สอนตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้ ทำให้การทำงานราบรื่นและรวดเร็ว เพราะสามารถประสานงานกับบริษัทขนส่งสินค้าได้เข้าใจกัน

ช่องทางในการเรียน มีทั้งเรียนแบบ ออนไลน์ / อ๊อฟไลน์ / แบบกลุ่ม Classroom และแบบตัวต่อตัว (Private)

มีบริการ Outsource ให้กับบริษัท นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการ มีทีมงานมืออาชีพในการในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ครบวงจร 

เรื่องธุรกิจ นำเข้า ส่งออก บอกเรา!!!!

New Arrival
Brands
Featured Products
เป็นตัวแทนบริษัท ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ เพื่อเสนอขายสินค้า / ติดต่อประสานงานกับ ผู้ซื้อหรือผู้สนใจสินค้าในต่างประเทศ เจรจาขายสินค้า / เจรจาต่อรอง เทอมการขนส่งสินค้า (INCOTERM) และเทอมในการรับโอนเงินในวิธีที่เหมาะสม ไม่ให้เสียเปรียบผู้ซื้่อ
20,000.00 ฿
15,000.00 ฿
Sale
25%
การค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้ทั้ง 2 ด้าน เพราะ ถ้าทำธุรกิจนำเข้าอาจมีการส่งออกด้วยจากการที่ขายสินค้าที่ใช้แล้วต่อให้ลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการได้สินค้าที่เราจะทำการเปลี่ยนใหม่แล้วขายตัวเก่าไป โดยเฉพาะเครื่องจักร หรือ ถ้าเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบหรืออะไรจากต่างประเทศต้องมีความรู้และเข้าใจการสั่งซื่อสินค้าและการนำเข้า เพื่อให้ได้ราคาสินค้าที่ดี และการขนส่งที่เหมาะสม สำหรับท่านที่ต้องการทำธุรกิจจากที่บ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ทั้งการนำเข้า และส่งออก เพราะจะมีโอกาสและช่องทางในการหาลูกค้าได้มากขึ้น
1,999.00 ฿
เป็นคอร์สที่เรียนแบบ Classroom 1 วัน ร่วมกับเพื่อนๆที่สนใจธุรกิจนำเข้าสินค้าแบบออนไลน์ ทำให้มีเพื่อนที่สามารถแลกประสบการณ์กัน สร้าง Connection ต่อกัน ในคอร์นี้จะแนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้า / วิธีการหาสินค้าจาก Supplier / การขนส่งสินค้า / วิธีคำนวณต้นทุนขนส่ง และ ต้นทุนสินค้า / เรียนรู้เทอมขนส่งสินค้า (Incoterm) เพื่อใช้ในการเจรจากับ Supplier คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจนำเข้าสินค้า และ ทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้แบบออนไลน์
4,900.00 ฿
Best Sellers
การส่งออกสินค้าปัจจุบัน ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกแบบออนไลน์ โดยจะเป็นเจ้าของสินค้าที่ผลิตเอง หรือ ผู้ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแต่เป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เป็นรายได้หลัก หรือจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่มอีกทาง ในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่ จะเริ่มต้นอย่างไรจนสามารถคำนวณต้นทุนราคาสินค้าเพื่อขายให้ต่างประเทศ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่แนะนำ สำหรับการขายสินค้าให้ต่างประเทศ  หลังจากเรียน ทำการ Coaching อีก 3 ชั่วโมง สามารถสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ หรือปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ส่งออก
2,599.00 ฿
การนำเข้าสินค้าปัจจุบัน ทุกคนสามารถทำได้ เพราะมีแพลตฟอร์ม B2B มากมายที่สามารถเข้าไปเลือกสินค้าจากผู้ผลิตจากทั่วทุกมุมโลก ดั้งนั้นผู้นำเข้าสินค้าต้องมีความรู้ในการขนส่งสินค้า เพื่อเจราจาต่อรองกับผู้ขายในวิธีการขนส่งต่างซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนสินค้าที่จะนำเข้ามาขาย ธุรกิจนำเข้าเป็นธุรกิจที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เป็นรายได้หลัก หรือจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่มอีกทาง ในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่ จะเริ่มต้นอย่างไร หา SUPPLIER หรือผู้ขายอย่างไร / เทอมในการขนส่งสินค้าที่แนะนำ (INCOTERM ) จนสามารถคำนวณต้นทุนราคาสินค้าทั้งหมดได้เพื่อตั้งราคาขายต่อไป
1,299.00 ฿
การส่งออกสินค้าปัจจุบัน ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกแบบออนไลน์ โดยจะเป็นเจ้าของสินค้าที่ผลิตเอง หรือ ผู้ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแต่เป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เป็นรายได้หลัก หรือจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่มอีกทาง ในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่ จะเริ่มต้นอย่างไรจนสามารถคำนวณต้นทุนราคาสินค้าเพื่อขายให้ต่างประเทศ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่แนะนำ สำหรับการขายสินค้าให้ต่างประเทศ
1,299.00 ฿
การค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้ทั้ง 2 ด้าน เพราะ ถ้าทำธุรกิจนำเข้าอาจมีการส่งออกด้วยจากการที่ขายสินค้าที่ใช้แล้วต่อให้ลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการได้สินค้าที่เราจะทำการเปลี่ยนใหม่แล้วขายตัวเก่าไป โดยเฉพาะเครื่องจักร หรือ ถ้าเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบหรืออะไรจากต่างประเทศต้องมีความรู้และเข้าใจการสั่งซื่อสินค้าและการนำเข้า เพื่อให้ได้ราคาสินค้าที่ดี และการขนส่งที่เหมาะสม สำหรับท่านที่ต้องการทำธุรกิจจากที่บ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ทั้งการนำเข้า และส่งออก เพราะจะมีโอกาสและช่องทางในการหาลูกค้าได้มากขึ้น
1,999.00 ฿
การนำเข้าสินค้าปัจจุบัน ทุกคนสามารถทำได้ เพราะมีแพลตฟอร์ม B2B มากมายที่สามารถเข้าไปเลือกสินค้าจากผู้ผลิตจากทั่วทุกมุมโลก ดั้งนั้นผู้นำเข้าสินค้าต้องมีความรู้ในการขนส่งสินค้า เพื่อเจราจาต่อรองกับผู้ขายในวิธีการขนส่งต่างซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนสินค้าที่จะนำเข้ามาขาย ธุรกิจนำเข้าเป็นธุรกิจที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เป็นรายได้หลัก หรือจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่มอีกทาง ในคอร์สนี้จะแนะนำตั้งแต่ จะเริ่มต้นอย่างไร หา SUPPLIER หรือผู้ขายอย่างไร / เทอมในการขนส่งสินค้าที่แนะนำ (INCOTERM ) จนสามารถคำนวณต้นทุนราคาสินค้าทั้งหมดได้เพื่อตั้งราคาขายต่อไป หลังจากเรียน ทำการ Coaching อีก 3 ชั่วโมง สามารถสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจได้โดยตรงกับผู้สอน
2,599.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.